ckmugyved@gmail.com | ckmugyved.hu
+36 20 801 8196
2095 Pilisszántó Szabadság út 7.

Aktualitások


Bemutatkozás

2010 óta dolgozom önállóan ügyvédi irodámban Pilisszántó központjában.

A Pest megyei Ügyvédi Kamarának vagyok a tagja. Közigazgatásban, adóhivatalban eltöltött évek illetve franciaországi tanulmányok után vidékről Budapest mellett itt, Pilisszántón telepedtem le családommal, ahol igazi otthonra leltem. Otthonom egyben munkahelyem is, ahol a családi életem mellett a hivatásomat is megélhetem, gyakorolhatom. Munkaterületem elsősorban polgári jog, azon belül is ingatlanjog és cégjog, egyes esetekben családjog.

Szeretettel várom kedves Ügyfeleimet előzetes bejelentkezés alapján:

2095 Pilisszántó, Szabadság utca 7.

Mobil:+36 20 801 8196; Telefon/Fax: 06 26 549 906

E-mail: ckmugyved@gmail.com

 

 


Adatvédelmi jogszabályváltozás

Jó ideje foglalkoznak már az érintettek a 2018. május 25-től alkalmazandó Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679.számú Rendelet, vagy GDPR) által támasztott új szabályokkal. A jogellenes adatkezelés nagy összegű bírságot vonhat maga után illetve az érintett kártérítési igénnyel léphet fel. Ez a „fenyegetettség” fokozza a figyelmet a jogszabályok követésére.

E rendelkezésekkel a kis – és középvállalkozásoknak is foglalkozniuk kell, hiszen rájuk is vonatkoznak a rendeleti úton érvényesített kötelezettségek. Minden vállalkozás számára, amely adatot kezel kötelező a fent említett rendelet illetve az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény ismerete, adatkezelésének ezen szabályoknak való megfeleltetése. Gondolni kell az cégek esetében a kezelt adatok jogalapjára, milyen célból történik a magánszemélyek adatainak kezelése, feldolgozása. Akinek az adatait kezelem, hozzájárulási nyilatkozat útján engedélyt adott-e erre? A magánszemélyt legyen az alkalmazott vagy ügyfél megilleti az átlátható tájékoztatás joga, a hozzáférés joga, az adathordozhatósághoz való jog, a helyesbítéshez való jog, az elfeledtetéshez, a tiltakozáshoz, az adatkezelés korlátozásához való jog.

Célszerű most a jogszabályváltozás alkalmával átvizsgálni a cégek által végzett adatkezelést, az erre vonatkozó dokumentációkat az új jogszabályok ismeretének tükrében.

 


Pályázati felhívás

„Mikro-, kis-, és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén” című pályázati kiírásra
A Pest megyei kkv-k telephelyfeltételeinek javítását támogató pályázati kiírás célja a helyi vállalkozások üzleti környezetének a javítása. A pályázat keretében lehetővé válik a Pest megye területén székhellyel rendelkező vállalkozások meglévő telephelyeinek átalakítása, modernizációja és bővítése, illetve a nem megfelelő telephelyek kiváltása új telephely, vagy új épület építésével. A pályázat keretében minimum 20 és maximum 100 millió forint értékű támogatás igénylésére van lehetőség. Önállóan nem támogatható tevékenységként kapcsolódó eszközbeszerzés, megújuló energiaforrás beszerzése, bemutatóterem vagy iroda építése, belső parkolók kialakítása is megengedett.

A „Mikro-, kis-, és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén” című pályázati kiírásra a támogatási kérelmeket 2018. május 21-én reggel 8 órától nyújthatják be a pályázók a www.allamkincstar.gov.hu oldalon.

2018. április 6.


A 2017-ben szerzett jövedelem bevallása

Az adóhatóság automatikusan elkészíti és a 2017. március 15-től az ügyfélkapu használatával egy erre a célra létrehozott elektronikus felületen (WebNYK) elérhetővé teszi a személyi jövedelemadó bevallási tervezetet a magánszemélyek, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek részére.

Fontos tudni, hogy a tevékenységét folytató egyéni vállalkozó részére a NAV nem készít adóbevallási tervezetet.

Az ügyfélkapuval nem rendelkező adózó, amennyiben bevallási kötelezettségének még nem tett eleget, 2018. március 15-éig postai úton, SMSben vagy elektronikus úton kérheti, hogy az állami adó- és vámhatóság az adóbevallási tervezetet papír alapon, postai úton továbbítsa részére.

A határidő: 2018. május 22, eddig van lehetőség a bevallási tervezet javítására, kiegészítésére, elfogadására, az 1+1 százalékos rendelkező nyilatkozat leadására.

Az adózó maga készíti el szja bevallását, a 17SZJA nyomtatványon, ha az adóévben:

Kapcsolódó határidők:


Kétgyermekes családokat érintő személyi jövedelemadó csökkenés

A családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkentő olyan adóalap-kedvezmény, amelyet az arra jogosult – jogosultsági hónaponként – az eltartottak számától függően a kedvezményezett eltartottak után érvényesíthet.

A kedvezmény igénybevételének szabályairól a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja törvény) 29/A. és 29/B. bekezdései rendelkeznek.

2018-ban nem változik az egy, három, vagy több eltartott esetén érvényesíthető kedvezmény havi összege, 1 gyermek után 66 670 forint, 3 (és minden további) gyermek esetén 220 000 forint összegű kedvezmény vehető igénybe.

Azonban két eltartott esetén ez az összeg 100 000 forintról 116 670 forintra emelkedik. Ez azt jelenti, hogy kedvezményezett eltartottanként havonta 17 500 forinttal kevesebb a fizetendő adó összege.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 12.  § (2) bekezdés módosítása alapján 2018. január 1-jétől saját háztartásban nevelt gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket is, aki a szülő beleegyezésével vagy kérelmére részesül a Gyvt. szerinti átmeneti gondozásban. Azaz a leírtak szerint átmeneti gondozásba helyezett gyermek a családi kedvezmény szempontjából is figyelembe vehető.

Forrás: NAV